Jump to content

Guidelines

A. Cel powstania i działalności forum Audiofanatyk.pl

Forum Audiofanatyk.pl powstało jako wygodna platforma do prowadzenia merytorycznej dyskusji i rozwiązywania problemów różnej maści z tematyki audio. Jest to wielokrotnie wygodniejsza forma dyskusji niż komentarze na blogu.

Pomoc, np. w wyborze sprzętu, nie oznacza jednak wyręczania i wybierania za kogoś. Każdy ma swoje własne uszy i rozum, a przed założeniem wątku zakupowego powinno podjąć się minimum takich czynności jak np. użycie wyszukiwarki Google lub przeczytanie podstawowych artykułów na temat samodzielnego wyboru słuchawek i innego sprzętu. Dopiero w przypadku niemożliwych do rozwiązania problemów lub wątpliwości należy założyć wątek na forum.

 

 

B. Postanowienia ogólne

1. Właściciel forum udostępnia usługę czytania i publikowania na jego łamach treści w sposób bezpłatny i dobrowolny. Administracja i właściciel forum nie odpowiadają w żaden sposób, pośredni lub bezpośredni, za treści publikowane na łamach forum przez ich użytkowników oraz skutki (np. straty, uszkodzenia), do jakich mogą się one przyczynić. 

2. Założenie konta i każdorazowe zalogowanie się użytkownika na forum oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu forum w całości i zobowiązuje właściciela konta do jego bezwzględnego przestrzegania. Każdorazowe zalogowanie się na forum jest bezwarunkową akceptacją Regulaminu w jego kształcie aktualnym na datę logowania.

3. Udzielanie się na forum jest całkowicie dobrowolne. Czytanie zawartości forum jest możliwe również bez założenia konta, ale do niektórych działów może nie mieć się przez to dostępu.

4. Regulamin forum może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie użytkowników forum. Wszelkie informacje na ten temat administrator może ewentualnie opublikować w dziale administracyjnym forum.

5. Rozwiązywanie kwestii spornych odbywa się wtedy z uwzględnieniem ogólnych zasad logiki, szacunku i dobrego wychowania. Wszelakie kwestie nie mające swojego unormowania w ramach Regulaminu są rozpatrywane indywidualnie przez Administratora forum lub moderację.

 

 

C. Zakładanie kont

1. Użytkownik forum może mieć w tej samej chwili tylko i wyłącznie jedno konto (aktywne bądź nieaktywne). 

2. Nazwa użytkownika, tytuły użytkownika oraz strona profilowa nie może zawierać w sobie treści wulgarnych, prowokacyjnych i w jakikolwiek sposób naruszających netykietę oraz kulturę słowa pisanego. Nazwa użytkownika nie może promować innych serwisów (np. poprzez bycie adresem internetowym), jak również być rozwinięciem lub nawiązaniem do nazw używanych przez administratora forum lub moderację. Należy nie przesadzać również z ich widocznością, aby nie utrudniać użytkownikom przeglądania zawartości forum.

3. Użytkownik nie ma możliwości samodzielnej zmiany nazwy swojego konta. Należy gruntownie przemyśleć nazwę konta przed jego założeniem. W przypadku chęci zmiany należy zgłaszać się do administratora forum celem ręcznej jego edycji.

4. Awatary oraz inne elementy graficzne definiowane przez użytkownika w swoim profilu nie mogą zawierać elementów w jakikolwiek sposób naruszających netykietę, ogólnie przyjęte normy społeczne lub być manifestami polityczno-religijnymi.  

5. Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą lub komercyjną mogą posiadać oficjalne konto z ręcznie nadanym statusem Komercyjny oraz drugie konto osobiste o pełnej niezależności od oficjalnego do normalnych rozmów i dyskusji. Zobowiązani są jednak do zgłoszenia chęci udzielania się administracji forum i ścisłego przestrzegania ograniczonego przepływu treści tego typu na forum. Zakładanie kont komercyjnych lub prowadzenie działalności komercyjnej z dowolnego konta bez zgody administracji jest zakazane.

6. Użytkownik nie ma możliwości samodzielnego usunięcia założonego wcześniej konta. Należy gruntownie przemyśleć sens rejestracji nowego konta konta przed jego założeniem. Administrator dopuszcza możliwość usunięcia konta po wcześniejszym kontakcie i merytorycznym uzasadnieniu chęci jego skasowania. Użytkownik pisząc posty i zakładając tematy na forum akceptuje ich pozostawienie również po skasowaniu konta, z którego były one pisane. Posty zostają wtedy przypisane do konta gościa i widnieć będą jako "Gość_[nazwa użytkownika]". 

7. Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia samodzielnej decyzji o usunięciu danego konta użytkownika wraz z ewentualną stworzoną przez niego zawartością jedynie w wyjątkowych sytuacjach.

 

 

D. Zakładanie tematów na forum

1. Przed założeniem swojego tematu należy wnikliwie przeszukać forum, czy aby nie było już takiego samego problemu w przeszłości i nie został on już rozwiązany. Dzięki temu zaoszczędzi się mnóstwo czasu, zarówno swojego jak i innych.

2. Każdy temat powinien być dobrze przemyślany w zakresie tego, w którym dziale miałby się pojawić. Jeśli np. miałby on dotyczyć kupna słuchawek do 500zł, to winien ukazać się w dziale słuchawkowym przeznaczonym do rozwiązywania kwestii zakupowych. Analogicznie rzecz ma się w każdym innym przypadku. Dzięki temu dbamy wszyscy o porządek tematyczną i ułatwiamy przeglądanie forum innym. Tematy umieszczone w nieprawidłowym dziale mogą zostać przeniesione w należyte miejsce albo usunięte przez moderatora samoczynnie lub na prośbę / zgłoszenie użytkownika.

3. Każdy temat musi być odpowiednio nazwany i nie powodować wątpliwości u innych swoją treścią. Nazwa tematu np. "Słuchawki problem" czy "Mam problem pomocy pomóżcie" jest z tego względu formą niedopuszczalną, w ogóle nie mówi o tym co się w środku znajduje, jaki typ problemu, z czym itp. Nie ma takich za to wątpliwości z nazwą "Słuchawki dokanałowe do 100-150zł" lub "KOSS UR40 nie działa prawa słuchawka". Tematy źle nazwane mogą zostać poprawione przez moderatora samoczynnie bez wiedzy i zgody jego autora. Może on zostać również poproszony o prawidłowe nazwanie go samodzielnie. W skrajnych przypadkach możliwe jest usunięte źle tytułowanych wątków.

4. Nie należy masowo zakładać wątków we wszystkich możliwych działach. Wystarczy jeden w najbardziej pasującym dla niego dziale. Wątki nadmiarowe mogą zostać przeniesione lub usunięte przez moderatora.

5. Nie podbijamy tematów w przypadku nieudzielenia przez nikogo w nim odpowiedzi, nie należy się też z tego powodu irytować lub zakładać uporczywie następnych tematów. Nigdy nie jest tak, że ktoś został zignorowany, po prostu nikt nie jest alfą i omegą. Są zagadnienia, na które człowiek najzwyczajniej w świecie nie zna odpowiedzi, bez względu na swój wiek i zdobyte do tej pory doświadczenie. 

 

 

E. Pisanie postów i wiadomości na forum

1. Generalną zasadą jest, że jeśli nie mamy wiedzy na dany temat - nie odzywajmy się. Każdy post powinien tyczyć się zadanego tematu i konsekwentnie zmierzać do rozwiązania zadanego w nim problemu. Oczywiście nie jest to reguła aż tak żelazna, ale postępujące ukazywanie się postów nie związanych z danym tematem może skutkować podjęciem działań moderacyjnych w celu uporządkowania dyskusji i sprowadzenia jej na właściwy tor. W skrajnych wypadkach również zdyscyplinowania piszących w taki czy inny sposób. Nie mylmy wolności wypowiedzi z frywolnością językową pozbawioną odpowiedzialności i jakichkolwiek zasad.

2. Administracja nie bierze odpowiedzialności za treść postów i wiadomości prywatnych tworzoną przez użytkowników oraz wynikające z nich konsekwencje. Każda wypowiedź jest wyrażeniem poglądów, wiedzy i przekonań jego autora, za które bierze on pełną odpowiedzialność we wszystkich aspektach, także ewentualnej odpowiedzialności prawnej. Jeśli widzimy post, który uważamy za szkodliwy i narażający na szwank interes autora tematu, w którym się on ukazał, należy niezwłocznie użyć funkcji Raportuj i zgłosić treści administratorowi, który podejmie stosowne kroki w jego przypadku w oparciu o własną analizę. 

3. Administracja oraz moderacja forum nie prowadzą indywidualnych porad zakupowych i nie oferują rozwiązywania problemów technicznych kanałami prywatnymi. Dyskusje na tematy związane z tematyką forum powinny odbywać się na jego łamach w formie założonych w odpowiednich działach wątków.

4. Nie należy rozsyłać użytkownikom forum wiadomości prywatnych z prośbami o wypowiedzenie się w danym wątku lub zapytań o rozwiązanie jakiegoś problemu. Tyczy się to zwłaszcza korespondencji o charakterze masowym.

5. Każda wypowiedź, bez względu czy wyrażana prywatnie, czy publicznie na forum, powinna być w najwyższym stopniu oparta o netykietę oraz szeroko pojętą kulturę słowa pisanego. Szanujmy siebie i innych zawsze, także i na forum. Panujmy więc nad emocjami i zachowujmy się jak dojrzali, kulturalni ludzie. Należy dopuścić do siebie myśl, że ktoś może się z naszymi odczuciami w kwestii sprzętu grającego nie zgodzić, mieć inne doświadczenia, gust i preferować inny sprzęt, niż sami posiadamy, bez względu na to czy lepszy czy gorszy. I ma do tego prawo.

6. Osoby lub treści, które: 

 • nie mają żadnej wartości merytorycznej i totalnie nie są związane z tematem wątku,
 • służą tylko i wyłącznie tzw. "nabijaniu postów", by sztucznie zwiększyć ich ilość wyświetlaną w profilu,
 • pozbawione są jakiejkolwiek logiki i podstawowej poprawności ortograficzno-językowej uniemożliwiając tym samym zrozumienie danej wypowiedzi, 
 • z premedytacją narażają innych użytkowników na straty finansowe lub inne szkody powstałe w wyniku zastosowania opisywanych w nich porad i polecanego sprzętu,
 • zawierają elementy prowokacyjne i agresywne, naruszają w rażący sposób netykietę i kulturę słowa pisanego swoją wulgarnością i opryskliwością,
 • wykazują znamiona hejtu bądź nękania,
 • mają na celu promocję serwisów trzecich, bez względu na ich tematykę,
 • zawierają spamlinki lub treści niebezpieczne dla innych użytkowników,
 • nakierowane są na reklamowanie lub pozycjonowanie produktów, usług, domen oraz innych podmiotów,
 • łamią obowiązujące normy prawne poprzez propagowanie treści rasistowskich, pornograficznych, ksenofobicznych oraz postaw faszystowskich, nazistowskich, komunistycznych lub związanych z innym ustrojem totalitarnym itp.,
 • zawierają treści łamiące prawa autorskie lub intelektualne osób i podmiotów trzecich,
 • bezpodstawnie szkalują i działają na szkodę bloga lub forum Audiofanatyk.pl lub prowadzą do takowych treści i serwisów dostępnych w sieci,
 • przejawiają jednoznacznie wrogi stosunek do administracji forum oraz samego forum i jego forumowiczów,

podlegają ewentualnym działaniom moderacyjnym, które mogą zostać podjęte w dowolnej chwili bez wiedzy samych zainteresowanych. W skrajnych wypadkach mogą zostać podjęte również działania prawne.

7. Na forum obowiązuje zakaz podejmowania treści politycznych oraz religijnych. Są to tematy z grupy tzw. "podwyższonego ryzyka" i na forum specjalistycznym poświęconym audio, takim jak nasze, nie powinny być poruszane.

8. Jeśli widzimy posty, które podlegają wymienionym w punkcie 6. cechom i nie zostały do tej pory wobec nich podjęte działania moderacyjne, należy użyć opcji Raportuj. Każdy z moderatorów lub administratorów forum będzie wtedy wiedział, który post i gdzie został zgłoszony. Jeśli faktycznie został w jego przypadku złamany regulamin, zostaną podjęcie stosowne środki wobec jego treści lub autora. Bezpodstawne nadużywanie jednak opcji Raportuj również może zostać ukarane. 

 

 

F. Moderacja tematów i postów

1. Jak na każdym forum tak i na Audiofanatyku przewidziany jest system kar za nagminne łamanie regulaminu. Do nałożenia kary dochodzi najczęściej po nieudanych parokrotnych próbach słownego zdyscyplinowania danego użytkownika.

2. Przy zachowaniu podstawowych zasad poprawnej komunikacji i powściągliwości w emocjach nie trzeba będzie się zapewne nigdy tym przejmować, jednakże jeśli żadnymi środkami nie jest możliwe zmuszenie do respektowania regulaminu forum, użytkownik po ostrzeżeniach słownych może:
- zostać pozbawiony możliwości pisania nowych postów i zakładania tematów przez określony czas,
- stracić dostęp do niektórych sekcji forum lub nawet w ogóle nie móc już go przeglądać na jakiś czas,
- w skrajnych przypadkach dostać dożywotni ban.

3. Ograniczenia czasowe są przyznawane adekwatnie do przewinienia wg oceny moderatora nakładającego karę wraz z przedstawieniem okoliczności jej nałożenia.

4. Jakiekolwiek ograniczenia nałożone na konto użytkownika forum nie rzutują na możliwość wypowiadania się w komentarzach na blogu. Podlegają one osobnemu regulaminowi dostępnemu na stronie Audiofanatyk.pl.

5. Każdy może się pomylić, również i moderator, dlatego od decyzji moderatorskich przysługuje odwołanie rozpatrywane w terminie do 7 dni roboczych. Skargi na niesłuszne działanie administracji lub moderacji mogą być przedkładane na następujące sposoby:
- publicznie na forum w dziale administracyjnym,
- poprzez e-mail do moderatora, którego dotyczy problem,
- poprzez e-mail do administratora forum, będącego jednocześnie właścicielem bloga: blog[małpa]audiofanatyk.pl
Można jak najbardziej zawrzeć w swoim temacie lub wiadomości również wszelkie sugestie i uwagi co do działania forum, o ile są one merytorycznie uzasadnione. Jeśli jednak skarga będzie miała formę dodatkowego upustu swojej frustracji spowodowanej działaniem moderatora, to należy się spodziewać efektów odwrotnych do zamierzonych, tj. pełnego podtrzymania kary lub dodatkowego jej podwyższenia.

6. Decyzja Administratora jest decyzją ostateczną i kończącą ewentualne spory lub dyskusje. Dotyczy to również kwestii nieuregulowanych przez niniejszy regulamin.

 

G. Reklama i działalność komercyjna na forum

1. Komercyjne konta sklepów partnerskich i współpracujących z marką Audiofanatyk.pl dystrybutorów sprzętu audio posiadają wyróżnioną je rangę "Komercyjny" i posiadają własny, specjalnie wydzielony dział na forum. Konta o charakterze komercyjnym winny być przed założeniem skonsultowane z administracją forum, a po założeniu jasno i czytelnie opisane w oparciu o identyfikację wizualną reprezentowanego podmiotu gospodarczego.

2. Działalność komercyjna lub reklamowa na łamach forum bez konsultacji z administracją lub właścicielem jest zabroniona. Dotyczy to również prowadzenia działalności handlowej i niehandlowej polegającej na oferowaniu kopiowania, przesyłania lub udostępniania wartości intelektualnych chronionych prawami autorskimi w myśl art. 115-118 Ustawy o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych oraz w myśl art. 278/2 KK sprzedaży cudzej własności z włączeniem w to prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty niezarejestrowane.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wyrażenia odmowy możliwości założenia konta o przeznaczeniu komercyjnym oraz usunięcia już istniejących kont tego typu, zwłaszcza w przypadkach podmiotów skonfliktowanych lub działalności bezpośrednio konkurującej z działalnością właściciela platformy Audiofanatyk.pl oraz kont pozorowanych na zwykłe konta użytkowników, z których prowadzona jest działalność o charakterze promocyjnym i reklamowym. 

4. Reklama w formie wizualnej jest płatna i również winna być konsultowana z administracją forum. Linki do różnego rodzaju akcji promocyjnych oraz materiały mające na celu wyłącznie promocję podmiotów trzecich będą konsekwentnie usuwane.

 

 

H. Dział "Ogłoszenia drobne"

Dział "Ogłoszenia drobne" posiada własny, osobny regulamin, który precyzyjnie ustala warunki sprzedażowe i zakupowe mające miejsce na jego łamach. W dziale z ogłoszeniami drobnymi obowiązują wszystkie zapisy głównego regulaminu Forum. Jakiekolwiek działania podjęte w tym dziale są automatycznie uznawane za akceptację i zrozumienie wszystkich jego zapisów.

 

 

I. Moduł "Czatbox"

 1. Na czacie obowiązują zapisy regulaminu forum oraz netykieta.
 2. Czatbox służy luźnym i przyjaznym rozmowom. Na czacie mogą być poruszane dowolne tematy, niekoniecznie audio, w odpowiednio przygotowanych dla tego celu pokojach.
 3. Jeśli nie potrafisz rozmawiać kulturalnie i z szacunkiem do swojego rozmówcy, nie rozmawiaj wcale. 
 4. Wypowiedzi i treści:
  - agresywne,
  - wulgarne,
  - obsceniczne,
  - erotyczne i pornograficzne,
  - polityczne,
  - religijne,
  - reklamowe
  - zachęcające do zakupów komisowych lub uzyskania odpowiedzi w wątku na forum,
  są bezwzględnie zakazane.
 5. Wypowiedzi i działania naruszające regulamin będą skutkowały permanentnym odebraniem możliwości korzystania z czatu bez możliwości odwołania się.
 6. W niektórych przypadkach zachowanie na czacie może skutkować penalizacją konta na forum.

 

 

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 2020-11-16.

Forum Audiofanatyk.pl

Forum audiofanatyk.pl to forum audio stworzone i prowadzone przez pasjonatów tematyki audiofilskiej. Prowadzone pod skrzydłami bloga, pozwala dzielić się opiniami i wrażeniami z odsłuchów, a także rozmawiać na tematy sprzętowe związane ze słuchawkami, kolumnami, wzmacniaczami i dowolnym innym sprzętem audio. 

×
×
 • Create New...